CONFEUGO 2019 - 29a edizione

TESTO DEI REBELLI (© Gian Domenico Solari)
 
 

REBELLO                                                      REBELLON-NA

Cau rebello, rebellun, tutti i anni in cuncluxiun

chi in ta ciassa ghe vegnimmo e quarcosa poi ghe dimmu

Lascia perde, cau nanin che me gie za u berrettin mia che st'annu sun cattiu, ma nu stalu a dii in giu

Ou belan, cose te piggia?

Ti voo in cazu in ta caviggia?

Mi me paa che st'omettin u l'agge travaggiou benin

ma sta queta, via, insumma voimu parlàà de ciazza Rumma?

E va ben, dai, brutta lenguassa u l'ha in poo allargou a ciazza Via venetu tutta pe i peduin Me pan belle sulusuin

Maniman, al'ea piccin-na in-na scatua da sardin-na

damme a mente a mi, nannin, i l'an faetu in gran casin!

Eh ma nu t'ee mai cuntentu zerca d'eese in po' ciù attentu

Sanpietrin cun u ciumentu e za quellu u l'è in turmentu

levou i parcheggi, aiuole azzunte missu prie cun tante punte

e tutte queste cunfuxiuin...

sulu pe addrissà e striscie ai peduin!

e pe e macchine, te diò, i l'han faeto in turtaiò anche i autisti A t P

i nu voan passà de lì

se l'è pe quellu, che ti parli... nu passan mancu da-e atre parti

Stanne sittu, bruttu ursu

E cangemmu in po' discursu ae giostre i g'han daetu ciù risaltu i l'han misse in sce l'asfaltu


l'è pe nu faa spurcàa

i figgieo chi van a zugàà

e quelli che devan travaggiàà e in staziun devan anàà

g'han a bratta dau zenuggiu..

se ne battemmu u dui de luggiu

Dimme in po', tì, deficente e i parcheggi al residente?

Quande l'han cacciou l'APCOA i nu l'han cuntou sta foa?

E mi intantu vegnu veggiu pe zerca in atru parcheggiu

Oua diggu: se a culmata a l'è occupaa danne i blue senza pagaaa

nu ghe sentan, nu gh'an testa anzi, se paga anche de festa!

Scì, però nu t'ee sentiu?

Propriu vei l'han riferiu

chi ha il tagliando handicappati pe tre ue parcheggiu a gratii

sta tranquilla, stanne beata

che a speisa l'han già recuperata in passeggiata, sitti sitti

i l'aumentan vinti citti!

Cianta in poo de ratellà

nu poe anaa poi tuttu maa...

ma se fin-na u puc u s'è faetu scazze, e u ne g'ha infiou in te razze remenenandu in sciù e in zu

g'hè scappou u depuratuu una cosa è chiara e certa...

nu semmu ancun duve cacciemu a mer....

Zittu! Ciuttostu dimme in pitinin

senza ciù ascià casin

a fin de l'anno, maa ca vagghe doian asfaltaa de stradde!

Anche lì, mi nu capisciu saiòò vegiu, rangu e misciu certe stradde, chissà perché i n'asfaltian sulu meitée

Dimme in poo, pe faa stu lou quelli de là cose i t'han fou?

Cianta de parlàà derèè A Natale cose ti fee?

Mi, gh'o quee de fa dell' atru Me n'aniòò in po' a teatru!

E allora la gamba allena te tucchià anà pe zena!

Gh?aiumu trei teatri un ciù bellu di aatri

in te un parcheggi g'han fou u Canteru u l'è lì... ammullou

Dall'Astor gh'an fou a pixin-na...

A prupoxito de piscin-na, quella olimpica a l'è in ruvin-na e quell' atra lì, in via Entella

nu me poaa poi cuxì bella.

Nooo, cose ti dixi? Ti ciochhi?

A va sulu che zu a tocchi faian a terza, e almenu speru nun au postu du Cantero!

Già che siamo qui a parlare amia e parme in sciu lungomare cun e aiole pin de razze

ogni tantu in toccu u cazze

Lascia stà, poi sun mi u trumbun l'è che cange l'alimentaziun,

basta cui dattai che pan de gumma

… oua mangiemu e uive de ciazza Rumma!!!

Oua anemmo, rebellun

Nu n’o que d’anda in prexiun O ti saeri sta sciar bella

O te cacciu in te l’entella

Sci va ben ciantemmu lì Che te vegne da pati

Chi gh’è freidu e nu pe zeugu Ancun da se che assendu u foegu

Tanti auguri a tutti quanti ai ciaven e ai villezanti

a ti scindicu e au cunseggiu e speremmu a vadde meggiu

E speremmu che Babbo Natale tra in arrostu e a pasturale

che u ne porte in cuncluxiun l'ascensure in ta staziun!

Ritorneremo nel 2020

se nu daiei troppi turmenti.

Bun Natale, e poi bun Anno e speremmo, senza danno!